Принципи роботи

Інститут сталого розвитку працює за принципом: «5 кроків до сталого розвитку», які стосуються наступних сфер діяльності:
— розробка та громадське лобіювання прийняття ВРУ нової складової земельної реформи (забезпечення прозорих та вільних від корупції земельних відносин, а також забезпечення відкритості та загальної доступності до інформації про вільні земельні ділянки); а також здійснення громадського моніторингу дотримання законодавства в сфері земельних ресурсів з боку державних службовців на теренах України;
— розробка програм, лобіювання їх прийняття місцевими радами та парламентом, щодо енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії;
— підтримка громадських ініціатив в галузі охорони природи та екології, зокрема щодо розробки рекомендацій для територіальних управлінь Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та, власне, самого Міністерства;
— сприяння розвитку територіальних громад, а саме: допомога у розв’язанні місцевих соціальних проблем, економічних та екологічних проблем, а також розробка стратегічних планів розвитку громад;
— реалізація інфраструктурних проектів у галузі енергоефективності та зеленої енергетики з метою зменшення впливу на навколишнє середовище та забезпечення енергонезалежності територіальних громад.